Bruksvilkår

Effektiv fra fredag 1. desember 2017. Velkommen til tjenesten (the "Service") fra NorgeArkiv. Følgende brukervilkår gjelder når du bruker tjenesten via nettstedet www.norgearkiv.biz. Les vilkårene grundig.

Nettstedet er ment for alminnelig publikum, og er ikke rettet mot barn under 13 år. Hvis du legger ut innhold for offentlig visning på nettstedet, kan vi distribuere slik Public innhold til et bredere publikum ved å dele den med tredjeparter.

Innholdet til sidene til denne nettsiden er kun for generell informasjon og bruk. Den er gjenstand for endring uten varsel.

Innholdet til dette dokumentet kan endres i tillegg. Men den mest aktuelle versjonen vil være tilgjengelig på denne siden.

Verken vi eller andre tredjeparter gir en garanti om nøyaktighet, tidsriktighet, ytelse, fullstendighet eller passendehet til informasjonen og materialet som befinner seg npå nettsiden for enhver hensikt. Du anerkjenner at slik informasjon og materiale kan inneholde unøyaktigheter eller feil og vi ekskluderer uttrykkelig enhver slik unøyaktighet eller feil til den fulleste lovlige grad.

Din bruk av enhver informasjon eller materiale på denne nettsiden er din egen risiko og vi skal ikke bli holdt ansvarlige. Det skal være ditt eget ansvar å sørge for at ethvert produkt, tjenest eller informasjon tilgjengelig via denne nettsiden møter dine spesifikke krav.

Alle varemerker reprodusert på denne nettsiden som ikke er eiendom til, eller lisensiert til, ankjenner operatøren på nettsiden.

Fra tid til annen kan denne nettsiden også inkludere lenker til andre nettsider. Disse lenkene blir gitt til deg for letthets skyld for å gi mer informasjon. De betyr ikke at vi godkjenner nettsiden(e). Vi har ikke noe ansvar for innholdet til lenket/lenkede nettside(r).

Denne informasjonen skal ikke bli brukt på nytt for offentlig visning.

Din bruk av denne nettsiden og enhver tvist som oppstår fra slik bruk av nettsiden er gjenstand for lover til USA.

Du kan ikke bruke tjenesten til å sende inn innhold eller gjøre noe som bryter eller krenker andres rettigheter, inkludert, uten begrensning: Patent, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett, publisitet, personvern eller andre eiendomsrettigheter.

Vi bruker forskjellige Google-tjenester eller API-er (f.eks. Google Maps API). Ved å bruke våre tjenester er du bundet av Google's brukervilkår.